Фирма GO Finance Group, гр. Варна е създадена в отговор на растящата нужда и липсата на качествени услуги в областта на счетоводното, данъчното и правното обслужване. Именно това ни накара да се отделим от работните си места и да създадем компания, която да покрива високите изисквания на клиентите в посочените направления.


   В наше лице всеки може да намери сътрудник на бизнеса си и да бъде сигурен в качеството на извършените операции, защото ние от GO Finance Group не се стремим да имаме най-много клиенти, а да имаме най-качествено обслужваните клиенти.


   Ние искаме растейки да помагаме и на контрагентите ни да растат в бизнеса си. Затова имаме намерение в близко бъдеще да създадем лизингово дружество, като по този начин ще можем да предоставяме освен експертна консултантска помощ и парична такaва.


   GO Finance Group, гр. Варна предоставя на своите клиенти услуги в следните сфери: счетоводство, данъци, право, финанси и управление. Нашата цел е да предлагаме интегрирани бизнес услуги на едно място. Разглеждаме възникналите казуси през призмата на всяка една от посочените области, в които работим – счетоводство, данъци, право, тъй като това прави решението им по-пълно и по-добре обосновано. В допълнение на посочените тук услуги ние представляваме нашите клиенти пред всички държавни институции, изготвяме за тях необходимата документация за получаване на лицензи и разрешителни, за да могат да упражняват своята дейност законосъобразно.