Екипът на GO Finance Group притежава богат теоретичен и практически опит като счетоводители, юристи и консултанти в областта на счетоводното, данъчното, търговското, трудовото и осигурителното законодателство. Всички наши служители са дипломирани специалисти с образователно – квалификационна степен магистър по специалностите – Счетоводство, Право, Корпоративен бизнес и управление, Банково дело.


   Нашата цел е да служим по най – добрия начин на клиентите си, като прилагаме всички умения и ноу – хау, които сме придобили. Стремим се да бъдем коректни и лоялни във взаимоотношенията с контрагентите ни и издигаме в култ прецизността и качеството на работа. Затова на първо място ние залагаме на нашите знания. Към тях добавяме голяма ангажираност и всеотдайност към проблемите на фирмите. Накрая резултатите от екипната ни работа задоволяват както нас, така и клиентите ни.


   Счетоводни услуги, данъчни консултации, пълно правно обслужване – ние сме подготвени да посрещнем всички казуси, които възникват пред дружествата в България.