В условията на бързо изменяща се данъчна среда, вие не сте длъжни да следите многобройните промени в данъчното законодателство. Това е наша грижа. Ние ще ви помогнем да бъдете данъчно изрядни и ще оптимизираме вашите данъчни задължения.

  • Консултации и сътрудничество при данъчно облагане на физическо лице
  • Консултации и сътрудничество при корпоративно облагане
  • Консултации и сътрудничество при прилагане на Закона за Данък върху добавената стойност
  • Консултации свързани със социалното и здравното осигуряване
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации
  • Данъчна защита (включително сътрудничество при данъчни ревизии, защита пред данъчно-осигурителните органи в случай на спор)